MŠ – Predmestská 237, Žilina 010 01 prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie

MŠ – Predmestská 237, Žilina 010 01 prijme do pracovného pomeru učiteľku  pre predprimárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom 1.9.2024, pracovný pomer na dobu určitú , skúšobná doba: 3 mesiace. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania štruktúrovaný profesijný životopis kópie dokladov o vzdelaní: vzdelanie […]

Poďakovanie

MŠ Predmestská 27 veľmi pekne ďakuje za 2% z daní : – Ing. Andrejovi Babušíkovi – Andrejovi Hlúbikovi – Dominika Fábiková -Vladimír Fábik ktorým patrí veľká vďaka za mnohých sponzorov.

PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ k 1.9.2024

Prijímanie detí  do  Materskej školy Predmestská 27, Žilina Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky 541/2021 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. decembra 2021 o materskej škole. V termíne od 14. mája do […]

Veľkonočné prázdniny

Z dôvodu nízkeho záujmu zo strany rodičov o prevádzku MŠ počas Veľkonočných prázdnin bude v čase od 28.3.2024 do 2.4.2024 prevádzka zatvorená. Obedy pre deti sú v týchto dňoch odhlásené. Nástup do MŠ je 3.4.2024

Ocenenie od primátora Mesta Žilina

Pani učiteľka Monika Cigániková získala ku Dňu učiteľov ocenenie za svedomitú prácu od primátora Mesta Žilina Mgr. P. Fiabáne. Pani učiteľka Cigániková pracuje pre MŠ Predmestská 9 rokov. Počas týchto rokov dosahuje v pracovnej oblasti veľmi dobré výsledky. Svoju prácu […]

Zisťovanie záujmu o letnú prevádzku

Materská škola Predmestská 27 zisťuje záujem o letnú prevádzku . Na základe Usmernenia k organizovaniu letnej prevádzky od zriaďovateľa bude Materská škola otvorená v termíne od 1.7. – 31.7.2024 Otvorená bude 1 trieda. . Uprednostnené budú detí zamestnaných rodičov. Záujem […]

Voľba Rady školy

Vážení rodičia, podľa zákona v zmysle § 24 č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  sa končí 4 ročné obdobie Rady školy dňom 25.02.2024. Preto […]