Materská škola Predmestská 27 zisťuje záujem o letnú prevádzku . Na základe Usmernenia k organizovaniu letnej prevádzky od zriaďovateľa bude Materská škola otvorená v termíne od 1.7. – 31.7.2024
Otvorená bude 1 trieda. . Uprednostnené budú detí zamestnaných rodičov.
Záujem je možné nahlásiť na triede p. učiteľkám do 5.4.2024.