Pani učiteľka Monika Cigániková získala ku Dňu učiteľov ocenenie za svedomitú prácu od primátora Mesta Žilina Mgr. P. Fiabáne.

Pani učiteľka Cigániková pracuje pre MŠ Predmestská 9 rokov. Počas týchto rokov dosahuje v pracovnej oblasti veľmi dobré výsledky. Svoju prácu vykonáva zodpovedne s úctou k učiteľskému povolaniu. Je svetielkom pre udržiavanie výborných medziľudských vzťahov na pracovisku a aj s rodičmi, deťom je druhou matkou, kolegyniam oporou hlavne v profesionálnej oblasti.

Kolektív MŠ Predmestská 27 srdečne gratuluje k úspechu.