Naša materská škola sa nachádza v historickom centre mesta, v peknom a tichom prostredí.
Je zameraná na všestranný harmonický rozvoj dieťaťa s obohatením prvkov k zdravému životnému štýlu.
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3. do 6 rokov.
Prevádzka materskej školy je od 6,30 hod do 16,30 hod. Deťom sa snažíme vytvárať príjemné a podnetné prostredie.
V záhrade máme mnoho vysokých stromov a zelene, kde deti môžu relaxovať. Školský areál je vybavený pieskoviskom, lavičkami a preliezkami,
ktoré využívame na pohybové aktivity.
Budova materskej školy rodinného typu má 2 triedy , 1 stabilnú spálňu, 2 detské šatne, kuchyňu k výdaju jedál a vlastnú plynovú kotolňu.