V školskom roku 2023/2024 sa v MŠ Predmestská 27 realizuje krúžok Anglického jazyka každý utorok v popoludňajších hodinách.

Aktivity a akcie v MŠ sú zverejňované pre rodičov v priestoroch MŠ v dostatočnom predstihu pred realizáciou.