Výchovno vzdelávací proces zabezpečujú 4 kvalifikované učiteľky.
Prevádzka je zabezpečená 2 prevádzkovými pracovníčkami.

 

1. trieda – L I E N K Y:     (3. – 4.ročné deti)

Mária Martinčeková – riaditeľka školy

Ľubica Martáková – tr. učiteľka

 

2. trieda – U S I L O V N É   M R A V Č E K Y:(5. – 6.ročné deti)

Eva Bútorová – učiteľka

Monika Cigániková – učiteľka

 

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Anna Bačinská – kuchárka
Tatiana Staníková – upratovačka