Výchovno vzdelávací proces zabezpečujú 5 kvalifikovaných učiteliek.
Prevádzka je zabezpečená 2 prevádzkovými pracovníčkami.

 

1. trieda – L I E N K Y:     (3. – 5.ročné deti)

Monika Cigániková – triedna učiteľka

Eva Bútorová – učiteľka

 

2. trieda – U S I L O V N É   M R A V Č E K Y:(5. – 6.ročné deti)

Mgr. Dagmar Vojteková – triedna učiteľka

Bc. Adela Holišová – učiteľka

Iveta Zajacová – asistentka učiteľa

 

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Anna Bačinská – kuchárka
Tatiana Staníková – upratovačka