Vážení rodičia,

podľa zákona v zmysle § 24 č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  sa končí 4 ročné obdobie Rady školy dňom 25.02.2024. Preto prosíme rodičov, ktorí sú ochotní pracovať v nasledujúcich štyroch rokoch t.j od 26.02.2024 do 26.02.2028 v Rade školy, aby túto skutočnosť nahlásili pani Eve Bútorovej z dôvodu zaradenia kandidátov na volebné lístky do 09.02.2024. Voľba Rady školy sa uskutoční dňa: 14.02.2024 od 14:30 hod. do 16:15 hod v priestoroch šatne I. triedy.

Veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu, s úctou kolektív MŠ Predmestská 27.