Kolektív MŠ Vám praje úspešný štart do nového roka a zároveň Vám oznamuje, že začiatok nástupu do MŠ je 08.01.2024.