Mestské zastupiteľstvo schválilo na poslednom rokovaní zvýšenie rodičovského poplatku za materskú školu z 25€ na 35€ za jeden mesiac. V zhľadom na to, že RUVZ nariadilo karanténne opatrenie a zatvorilo MŠ od 19.12.2023 prosíme rodičov, aby v januári 2024 zaplatili za pobyt dieťaťa v MŠ o 4€ menej, čiže 31€.
Za pochopenie ďakujeme