Vážení rodičia,

RÚVZ nariaďuje pre Materskú školu Predmestská 27, 010 01 Žilina v čase od 19.12.2023 do 25.12.2023 (vrátane) nasledovné karanténne opatrenia v Materskej škole Predmestská 27.

  1. zákaz činnosti – výchovno-vzdelávací proces,
  2.  zákaz organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre deti a mládež.

Vydaním tohto rozhodnutia dňa 18.12.2023 RÚVZ so sídlom v Žiline začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku, pretože ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.

Rozhodnutie