Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že nástup detí do materskej školy bude 4.9. 2023. Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod. Rozdelenie detí do tried bude zverejnené dňa 4.9.2023 vo vstupnej chodbe materskej školy.

Príchod do MŠ je od 6:30 do 8:00 hod.
– 6:30 hod.– 7:15 hod. zberná trieda / strieda sa po týždni /. Odtiaľ si deti prevezme učiteľka a presunie sa do svojej triedy.
– Po 8.00 hod. sa budova MŠ a brána uzamyká. Neskorší príchod dieťaťa do MŠ je potrebné vopred oznámiť triednym učiteľkám.
– Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy.
– Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 11:30 – 12:00 hod., 14:45 do 16:30 hod. vo svojej triede .
– O 16.30 hod sa budova a areál MŠ uzamyká.

Zoznam vecí potrebných do MŠ:
1. prezuvky
2. pyžamo
3. náhradné veci do skrinky ( tepláky alebo legíny, tričko, spodné prádlo)
4. plastová fľaša na vodu

5. dievčatá vlastný hrebeň
Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole musia byť označené menom.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.