Zoznam zmlúv:

Fotokópie zmlúv - pod tabuľkou
P.č. zmluvy
Predmet zmluvyDodávateľ
resp. */ odberateľ
TermínCena v EURPoznámkaDátum zverejnenia
KZ MŠ, r. 2015 - 2017KOLEKTÍVNA ZMLUVA
r. 2015 - 2017
OZPŠaV Žilina2.3.2015 - 31.12.201710.4.2015
001 2013Príprava a dovoz stravy ZŠ Hollého 66, Žilina1.7. 2013- 19.7.20131,29 EUR/dieťa a deň
2,65 EUR/zamestnanca a deň
2.7.213
002 2013Príprava a dovoz stravyZŠ Karpatská 11, Žilina2.9.2013 - 30.6.20141,19 EUR/dieťa a deň
1,29 EUR/zamestnanca a deň
3.9.2013
003 2013Prenájom miestnosti na výučbu AJ*/
Mgr. Markéta Belanová, s.r.o., Brodno 50, Žilina
1.10.2013 - 31.12.201310 % z poplatkov mesačne2.10.2013
004 2013Odber a likvidácia triedeného odpaduECO CENTRUM
Ľubomír Žigo
Na Hôrke 36, Nitra
1.9.2013 - 31.8.2014
s možným predľžením
viď. rozpis cenových položiek v zmluve2.9.2013
005 2013Odber a likvidácia kuchynského odpaduECO CENTRUM
Ľubomír Žigo
Na Hôrke 36, Nitra
1.9.2013 na dobu neurčitúviď. rozpis cenových položiek v zmluveZmluva ukončená k
31.12.2014
2.9.2013
006 2014Odber a likvidácia kuchynského odpaduODVOZ ODPADU
Eduard Mittelham
Do parku 8, Žilina
15.1.2014 - 30.6.2014viď. rozpis cenových položiek v zmluve16.1.2014
007 2014Prenájom miestnosti na výučbu AJ*/
Mgr. Markéta Belanová, s.r.o., Brodno 50, Žilina
1.1.2014 - 30.6.201410 % z poplatkov mesačne2.1.2014
008 2014Spracovanie PAM agendyMÚ Žilina
Nám. obetí komuniz. 1
Žilina
21.1.2014 na dobu neurčitúV réžii MÚ Žilina - zriaďovateľa MŠ 22.1.2014
009 2014Spracovanie a vedenie
ekonomickej agendy
Materská škola
Suvorovova 20, Žilina
1.4.2014 na dobu neurčitúV réžii MÚ Žilina - zriaďovateľa MŠ 2.4.2014
010 2014Príprava a dovoz stravy
pre zamestnancov MŠ
Základná škola
Martinská 20, Žilina
2.9.2014 - 30.6.20152,65 EUR/zamestnanca a deň3.9.2014
011 2014Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre deti */LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 38, Poprad
2.9.2014 - 30.6.2015Podľa aktuálne platných predpisov nariadenia vlády SR */ v zmysle nariadenia vlády SR3.9.20
012 2014Príprava a dovoz stravy pre deti MŠZákladná škola
Martinská 20, Žilina
2.9.2014 - 30.6.2015viď. fotokópiu zmluvy 3.9.2014
013 2015Dodávka elektrinySSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina
1.1.2015 - 31.12.2017viď. fotokópiu zmluvy 2.1.2015
014 2015Odber a likvidácia kuchynského odpaduODVOZ ODPADU
Eduard Mittelham
Do parku 8, Žilina
5.1.2015 - 31.1.2015viď. rozpis cenových položiek v zmluvePríloha - dodatok k
zmluve P.č. 006 2014
6.1.2015
015 2015Prenájom miestnosti na výučbu AJ*/
Mgr. Markéta Belanová, s.r.o., Brodno 50, Žilina
9.1.2015 - 30.6.201510 % z poplatkov mesačne10.1.2015
016 2015Zber, odvoz a likvidácia kuchynského odpadu*/
ALL SERVICE, s.r.o.
26.3.2015 - 26.8.2016Podľa dodatku zmluvy31.3.2015
017 2015Dodávka vodySevak a.s.10.7.2015 na dobu neurčitúviď. fotokópiu zmluvy 21.7.2015
018 2015Verejná telefónna službaSlovak Telekom, a.s..7.2015 na dobu neurčitú15 EUR/mesačne27.8.2015
019 2015Internetové službyUPC, s.r.o12.8.2015 na dobu neurčitú27.8.2015
020 2015Stravovacie službyZŠ Martinská 20,Žilina1.09.2015-30.06.20161.9.2015
021 2015Dodávka ovocia a zeleninyLUNIS, s.r.o., Poprad02.09.2015-30.06.20161.9.2015
022 2015Stravovacie službyZŠ Martinská 20 , Žilina2.9.2015 - 30.6.2015viď fotokópiu zmluvy20.10.2015
023 2015Nájomná zmluva - AJMgr. Markéta Belanová, s.r.o., Brodno 50, Žilina1.10.2015 - 30.6.2015vid fotokópiu zmluvy20.10.2015
024 2015Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Žilinajednorázová dotácia300 €28.12.2015
025 2016Darovacia zmluva 1Nadácia Spoločne pre regiónjednorázová dotácia18.5.2016
026 2016Darovacia zmluva 2Ing. Miriam Baštekovájednorázová dotácia1001 €3.6.2016
027 2016Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebZŠ Martinská 20, Žilina5.9.2016 - 30.6.20175.9.2016
028 2016Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 2ZŠ Martinská 20, Žilina5.9.2016 - 30.6.20172,65€/deň/zamestnanca5.9.2016
029 2016Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služiebZŠ Martinská 20, Žilina1.10.2016 -30.6.20171,24€/deň/dieťak zmluve 027 201625.10.2016
030 2016Nájomná zmluvaMgr. Markéta Belanová3.10.2016 -30.6.2017vid fotokópiu zmluvy25.10.2016
031 2016Dodatočný platobný výmer za komunálny odpadMesto Žilinaza rok 2015vid dodatočný platobný výmer25.10.2016
032 2016Zber a odvoz odpaduAll service1.10.2016-31.12.2016
(resp. 31.3.2017)
vid fotokópiu zmluvy24.11.2016
033 2016Darovacia zmluvaNadácia spoločne pre regiónjednorázová dotácia623,95 €24.11.2016
034 2016Zmluva o obstaraní zájazduCK Slniečko15.5.2017 - 19.5.2017vid zmluvaškola v prírode Strážov28.2.2017
035 2017Zmluva o vedení ekon. agendyMŠ Puškinova, Žilinaplatí od 14.2.2017 na dobu neurčitú27.4.2017
036 2017Zmluva o spolupráciNadácia Spoločne pre regiónplatí od 15.2.1017 na dobu neuričtú2 % dane z príju27.4.2017
037 2017Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odovze odpaduEspik Groupvid zmluva30.6.2017
038 2017Dodatočný platobný výmer za komunálny odpadMesto Žilinana rok 2017vid príloha30.6.2017
039 2017Platobný výmerMesto Žilinana rok 2017 132/rokkomunálny odpad30.6.2017
040 2017Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebZŠ, Martinská 20, Žilinana dobu určitú do 29.6.20182,65 €hlavné jedlo zamestnanca 1.10.2017
041 2017Darovacia zmluvaNadácia Spoločne pre regiónjednorázová dotácia768,15 €1.10.2017
042 2017Nájomná zmluvaMgr.M.Belanová, s.r.o.2.10.2017 - 30.6.2018vid zmluvaOboznamovanie s anglickým jazykom12.10.2017
043 2017Darovacia zmluvaNadácia Spoločne pre regiónjednorázová dotácia1000 €30.12.2017
044 2018Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom, a.s.viazanosť 24 mesiacov 30€/mesiacverejná telefónna linka23.1.2018
045 2018Dodatok k združenej dodávke elektrinySSEna dobu určitú do 28.2.2018viď. zmluvaDodávka elektrickej energie23.1.2018
046 2018Zmluva o poskytovaní služiebKomensky, s.r.o.na dobu neurčitúvid zmuvaVirtuálna knižnica8.3.2018
047 2018Dodatok k zmluve o poskyt. strav. služiebZŠ Martinská 20, Žilinaod 1.3.2018režijné náklady zamestnancov 1,22€/deňrežijné náklady zamestnancov9.3.2018
048 2018Kolektívna zmluvaOZPŠaVod 31.1.201821.4.2018
049 2018SSEZmluva o dodávke elektinyod 1.3.2018vid zmluvaDodávka el. energie21.4.2018
050 2018Zmluva o kontrolnej činnosti detsk. ihriskaMiroslav Jančaříkdo 31.12.2020vid zmluvadetské ihrisko7.7.2018
051 2018Zmluva o poskytovaní odpaduEspik Grouspdo 30.4.20196,48/odobratá nádobazber a odvoz odpadu7.7.2018
052 2018Zmluva o pripojeníStredoslovenská distribučnána dobu neurčitúpodľa tarifyel. energia7.7.2019
053 2018Oznámenie o výsledku ročného súčtovaniaVšeobecná zdravotná poisťovňaročné rúčtovanie za rok 2017vid zmluvaverejné zdravotné poistenie3.9.2018
054 2018Rozhodnutie na vyrubenie rozdielu dane za komunálny odpadMestký úrad Žilinaza rok 2018preplatok 21,12 €komunálny odpad3.9.2018
055 2018Zmluva o poskytovaní služieb - OPP a BOZPLivonec SK, s.r.o.na dobu neurčitú80 € bez DPH/ štvrťročnezabezpečenie PO a BOZP3.9.2018
056 2018Zmluva o spracúvaní osobných údajovLivonec SK, s.r.o.na dobu neurčitúochrana osobných údajov3.9.2018
057 2018Zmluva o dieloRychel, s.r.o.od 1.8.2018 do 20.8.20182939,52 €oprava kuchyne11.9.2018
058 2018Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebZŠ Martinská 20, Žilinaod 3.9.2018 do 29.6.2019vid zmluvaposkytovanie stravy22.9.2018
059 2018Ročné zúčtovanieZdravotná poisťovňa Dôveraza rok 2017preplatok 37,81€ročné zúčtovanie30.10.2018
060 2018Ročné zúčtovanieZdravotná poisťovňa Unionza rok 2017vid oznámenie zúčtovaniaročné zúčtovanie30.10.2018
061 2018Dodávka na dodávku ovocia a zeleninyLunys3.9.2018 do 28.6.2019vid zmluvadodávka ovocia a zeleniny v rámci programu "Školské ovocie"30.10.2018
062 2018Nájomná zmluva + dodatok k nájomnej zmluveMgr. Markéta Belanová1.10.2018 do 30.6.201910% z poplatkov / vid zmluvaprenajímanie časti nehnuteľnosti a krúžok anglického jazyka26.11.2018
063 2018Darovacia zmluvaNadácia Spoločne pre regiónjednorázová dotácia945,27 €26.11.2018
064 2018Zmluva o obstarní zájazduCK Slniečko3.6.2019 - 7.6.20191900€Škola v prírode Orava28.12.2018
065 2019Zmluva o spolupráciNadácia Spoločne pre regiónod 6.2.2019 na dobu neurčitúvid zmluva25.2.2019
066 2019Dodatok k Zmluve o poskytovaní strav. služiebZŠ Martinskáod 1.3.2019vid zmluvaRežijné náklady na stavu zamestnancov8.3.2019
067 2019Zmluva o zbere a odvoze odpaduEspik Groupod 1.5.2019vid zmluvuzber a odvoz odpadu8.4.2019
068 2019Zmluva o príprava a dovoze stravyZŠ Vendelína Javorkuod 1.7.2019 -30.7.2019vid zmluvastrava10.7.2019
069 2019Zmluva o technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodp. odobyBros Conputing, doba neurčitá100€/jednorázová
120€/rok opakovane
ochrana osobných údajov10.9.2019
070 2019Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebZŠ Limbová 30 Žilina2.9.2019 do 30.6.2020cena stravné lístka: vid zmluva:
deti 1,55€
zamestnanci 2,23€
strava27.9.2019
071 2019Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny Lunys, Popraddoba neurčitávid zmluvaškolské ovocie27.9.2019
072 2019Zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancovDoxx, stravné lístky, Kálov, žilinadoba neurčitávid zmluvastravné lístky zamestnancov27.9.2019
073 2019Zmluva na dodávku mliečnych výrobkovRajo,a.s.doba neurčitávid zmluvamliečne výrobky pre žiakov20.10.2019
074 2019Nájomná zmluvaMarkéta Belanová7.10.2019 -30.6.202030€/mesiacoboznamovanie s anglickým jazykom20.10.2019
075 2019Darovacia zmluvaNadácia Spoločne pre regiónjednorázová dotácia1131,11€20.10.2019
76 2019Darovacia zmluvaNadácia Spoločne pre regiónjednorázová dotácia1000 €20.12.2019
77 2019Dohoda o urovnaníO2 SlovenskoPreambula - vid prílohavid prílohatelekomunikačné služby20.12.2019
78 2019 Zmluva o poskytovaní služieb Pracovnej zdravotnej službySafirs Ružomberokod 1.11.2019 na dobu neurčitú15€/ mesiacPracovaná zdravotná služba20.12.2019
79 2020Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko27.1.202020€/mesiactelefónne služby14.2.2020
80 2020Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenieOrange Slovensko27.1.2020vid zmluvatelefónne služby14.2.2020
81 2020Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenieOrange Slovensko27.1.2020vid zmluvatelefónne služby14.2.2020
82 2020Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenieOrange Slovensko27.1.2020vid zmluvatelefónne služby14.2.2020
83 2020 Dodatok z zmluve o stravovacích službáchZŠ Limbová,1.3.20201,23/mesiacrežijné náklady zamestnancov2.4.2020
84 2020Zmluva o spolupráciNadácia Spoločne pre región3.3.2020vid zmluvavyužitie 2% daní2.4.2020
85 2020Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovacích služiebZŠ Limbová1.7.2020-30.7.2020vid zmluvastravovacie služby5.7.2020
86 2020Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenieDisig, a.s.14.7.2020vid zmluvaVydanie certifikátu č: 2020069791.10.2020
87 2020Zmluva o dielo č: 1/2020Rychel s.r.o.7.8.2020vid zmluvaOprava keramickej dlažby a odpadového potrubia. Havaríjny stav4.10.2020
88 2020Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebZákladná škola, Limbová31.8.2020vid zmluvaStravovacie služby2.9.2020
89 2020Nájomná zmluvaMesto Žilina10.9.2020vid zmluva9.10.2020
90 2020 Zmluva o dodávke a distribúcii elektrinyStredoslovenská energetika a.s.5.10.2020vid zmluva5.10.2020
91 2020Preplatok komunálny odpadMesto Žilina1.9.2020vid zmluva9.11.2020
92 2021Zmluva o dodávke, distribúcií elektrinyStredoslovenská energetika, a.s.1.1.2021vid zmluva20.1.2021
93 2021Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebZŠ Limbovávid zmluva27.2.2021
94 2021Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyEuroTRADING s.r.o.10.2.2021vid zmluva3.3.2021
95 2021Zmluva o spolupráciSpoločne pre región3.3.202119.3.2021
96 2021Darovacia zmluvaSpoločne pre región24.2.2021vid zmluva19.3.2021
97 2021Rozhodnutie za KOMesto Žilina3.3.2021vid zmluva19.3.2021
98 2021Darovacia zmluvaFilter Technik Slovakia s.r.o.3.5.202111.5.2021
99 2021Zmluva o kontrolnej činnostiFyzická osoba22.4.2021vid zmluva11.5.2021
100 2021Darovacia zmluvaRZ-MŠ Predmestská23.4.202111.5.2021
101 2021Zmluva o dieloRychel s.r.o.vid zmluva29.8.2021
102 2021Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebZŠ Martinská23.7.2021vid zmluva29.8.2021
103 2021Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebZŠ s MŠ6.8.2021vid zmluva29.8.2021
104 2021Rozhodnutie o vyrúbení úroku z omeškania na poplatku za rok 2016Mesto Žilinavid zmluva29.8.2021
105 2021Rozhodnutie o vyrúbení úroku z omeškania na poplatku za rok 2016Mesto Žilinavid zmluva29.8.2021
106 2021Zmluva o poskytovaní stravovacích služiebZŠ Limbová 30vid zmluva31.9.2021
107 2021Zmluva o dielo č. 2Richer s.r.o.vid zmluva31.9.2021
108 2021Nájomná zmluva č. 1 2021Margaréta Belanová s.r.o.8.10.202115 eur/mesiac10.10.2021
109 2021Darovacia zmluva nadácia Spoločne pre regiónnadácia Spoločne pre región18.10.2021287,90 eur20.10.2021
110 2021Zmluva o dielo č. 3Jožko Jonek8.11.202110 002 eur10.11.2021
111 2022Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovacích služiebZŠ Limbovávid zmluva4.2.2022
112 2023Poplatok komunálny odpadMesto Žilina10.2.2023vid zmluva13.3.2023

Fotokópie zmlúv:

KZ  MŠ,  r. 2015 – 2017

P.č. 001 2013

P.č. 002 2013

P.č. 003 2013

P.č. 004 2013

P.č. 005 2013

P.č. 006 2014

P.č. 007 2014

P.č. 008 2014

P.č. 009 2014

P.č. 010 2014

P.č. 011 2014

P.č. 012 2014

P.č. 013 2015

P.č. 014 2015

P.č. 015 2015

P.č. 016 2015

P.č 017 2015

P.č. 018 2015

P.č. 019 2015

P.č 020 2015

P.č. 21 2015

P. č. 22 2015

P.č. 23 2015

P.č. 24 2015

P.č. 25 2016

P.č. 26 2016

P.č. 27 2016

P.č. 28 2016

P.č. 29 2016

P.č. 30 2016

P.č. 31 2016

P.č. 32 2016

P.č. 33 2016

P.č. 34 2016

P.č. 35 2017

P.č. 36 2017

P.č. 37 2017

P.č. 38 2017

P.č. 39 2017

P.č. 40 2017

P.č. 41 2017

P.č. 42 2017

P.č. 43 2017

P.č. 44 2018

P.č. 45 2018

P.č. 46 2018

P.č. 47 2018

P.č. 48 2018

P.č. 49 2018

P.č. 50 2018

P.č. 51 2018

P.č. 52 2018

P.č. 53 2018

P.č. 54 2018

P.č. 55 2018

P.č. 56 2018

P.č. 57 2018

P.č. 58 2018

P.č. 59 2018

P.č. 60 2018

P.č. 61 2018

P.č. 62 2018

P.č. 63 2018

P.č. 64 2018

P.č. 65 2019

P.č. 66 2019

P.č. 67 2019

P.č. 68 2019

P.č. 69 2019

P.č. 70 2019

P.č. 71 2019

P.č. 72 2019

P.č. 73 2019

P.č. 74 2019

P.č. 75 2019

P.č. 76 2019

P.č. 77 2019

P.č. 78 2019

P.č. 79 2020

P.č. 80 2020

P.č. 81 2020

P.č. 82 2020

P.č. 83 2020

P.č. 84 2020

P.č. 85 2020

P.č. 86 2020

P.č. 87 2020

P.č.88 2020

P.č.89 2020

P.č.90 2020

P.č.91 2020

P.č.92 2021

P.č.93 2021

P.č.94 2021

P.č.95-2021(1)

P.č.96 2021

P.č.97 2021

P.č.98 2021

P.č.99 2021

P.č.101 2021

P.č.102 2021

P.č.103 2021

P.č.104 2021

P.č.105 2021

P.č. 106 2021

P.č. 107 2021

P.č 108 2022

P.č 109 2022

P.č 110 2022

P.č.111 2022

P.č.112 2023