Naša materská škola sa nachádza v historickom centre mesta, v peknom a tichom prostredí.
Je zameraná na všestranný harmonický rozvoj dieťaťa s obohatením prvkov k zdravému životnému štýlu.
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3. do 6 rokov.
Prevádzka materskej školy je od 6,45 hod do 16,15 hod. Deťom sa snažíme vytvárať príjemné a podnetné prostredie.
V záhrade máme mnoho vysokých stromov a zelene, kde deti môžu relaxovať. Školský areál je vybavený pieskoviskom, lavičkami a preliezkami,
ktoré využívame na pohybové aktivity.
Budova materskej školy má 2 triedy s kapacitou 40 detí, 1 stabilnú spálňu, 2 detské šatne, kuchyňu k výdaju jedál a vlastnú plynovú kotolňu.