Členovia rady školy v školskom roku 2015/2016:

MUDr Zuzana Užák Kalužayová – predseda RŠ, rodič
Eva Bútorová – za pedag. zamestnancov, učiteľka MŠ
Tatiana Staníková – za prevádzkových zamestnancov, upratovačka
Ing. Ladislav Lešťan – člen, za rodičov
Mudr. Peter Bačinský – člen, poslanec